Profesionální vizualizační jádro
pro Cinemu 4D

© Thomas Dubois

Podpora k V-Ray for Cinema 4D

Pokud jste zakoupili produkt V-Ray společnosti Chaos Software u nás nebo našich partnerů a narazíte na nějaký technický problém, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře technické podpory V-Ray

Technická podpora

Máte problémy s instalací či funkčností některé části programu? Kontaktujte naši technickou podporu.

Technická podpora

Odpovědi na často kladené dotazy

Vlastním předchozí verzi V-Ray pro Cinema 4D vydanou od LAUBLab. Mám na 3.7 nárok zdarma?

Nejnovější aktualizace 3.7 byly pro majitele předchozích verzí V-Ray 3.x/2.x/1.x k dispozici ZCELA ZDARMA.

Každý zákazník s nárokem na aktualizaci zdarma ale musel provést tzv. MIGRACI na nový systém licencování NEJPOZDĚJI DO 15.3.2019. Po tomto dnu nárok zaniká.
Převod zajistil novou licenci pluginu verze 3.7, plus shodný počet licencí RenderNodes 3 odpovídající počtu render node licencí vlastněných ve stávající verzi V-Ray (majitelům verze 1.x byl při převodu nastaveno automaticky 5 licencí Render Node 3).
Ale POZOR - veškeré převedené licence měly časovou omezenost do 15.1.2020 (po tomto datu si zákazník může dokoupit nové roční/měsíční licence).
Možnost migrace byla nabízena pouze do 15.3.2019 a nyní je již ukončena.

A závěrem - procesem migrace na verzi 3.7 se NEKONČÍ PLATNOST licencí předchozích, vydaných a dodaných firmou LAUBLab. Ty je možné ve stávající konfiguraci Cinemy s nainstalovaným V-Ray využívat i nadále, bez ohledu na to zda bylo migrace provedena či nikoliv.

Jak funguje on-line licenční server

Tento způsob ověřování licence je standardně nabízen ke všem novým licencím V-Ray.
V-Ray je dodáván formou plovoucí licence, s nutností využívání licenčního serveru V-Ray, zajišťujícího distribuci licence (licenční server je součástí instalace V-Ray). Při každém spuštění pluginu V-Ray i v průběhu práce s ním se neustále on-line ověřuje platnost licence. A to nejen licence pluginu V-Ray, ale také licence/cí RenderNode v případě spuštění renderu, nebo rozložení výpočtů na více strojů. Po ukončení práce s V-Ray je poté licence ihned k dispozici pro využití jiným uživatelem na jiném počítači.
Pro použití na cestách nebo v situacích s omezeným přístupem k internetu je k dispozici uživateli funkce předem v administračním portálu přidělit licenci danému počítači pro offline použití na dobu až 14 dnů.