Kreativní školení pro kreativní lidi

Školení 1: Základy vizualizací ve V-Ray (1 den)

Obsah našeho základního školení na V-Ray pro Rhino je přizpůsoben běžným uživatelům programu Rhinoceros, kteří chtějí podstatně zlepšit kvalitu svých vizualizací. Po absolvování školení by měl být uživatel schopen orientovat se v základních funkcích rendereru V-Ray for Rhino, vytvořit a aplikovat různé druhy materiálů, nastavit vhodné denní i noční svícení pro svoji scénu použitím světelných pluginů V-Ray, nastavit osvětlení za pomocí globální iluminace, používat přednastavené možnosti renderingu i nastavit si své vlastní.

Pracovní prostředí

 • V-Ray jako hlavní renderer,
 • nástrojová lišta V-Ray,
 • okno nastavení rendereru,
 • lišta světelných pluginů,
 • V-Ray Frame Buffer.

Textury a materiály

 • práce s knihovnou materiálů,
 • editor materiálů,
 • vytvoření nového materiálu,
 • typy materiálů,
 • materiálové kanály,
 • aplikace materiálu na objekt.

Nasvícení scény

 • vkládání světel do scény,
 • světelné pluginy,
 • nastavení jednotlivých světel,
 • 3 point lighting nastavení světel,
 • použití HDRI obrázku k nasvícení scény,
 • denní a noční scéna.

Rendering

 • lišta přednastavených možností typu a kvality rendereru,
 • výběr renderovacích metod,
 • základní rendering interiéru a exteriéru,
 • rendering objektu (produktu),
 • rendering pro účely postprocesingu,
 • práce s hloubkou ostrosti.

Projekty a materiály pro účastníky školení

Účastníci školení dostanou k dispozici ukázkový projekt, na kterém se budou učit používat V-Ray for Rhino.

Místo a cena

Učebna Digital Media, Jeseniova 1151, Praha 3.
Cena pro jednoho účastníka: 4.000 Kč bez DPH (4.840 Kč s DPH) - OBJEDNAT ŠKOLENÍ
V případě zájmu o individuální školení nebo školení přímo u Vás ve firmě nás prosím kontaktujte.

Podmínky konání školení
 • školení se uskuteční v případě účasti alespoň minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků je uveden na stránce s informacemi o daném školení.
 • Při nedostatečném počtu účastníků se školení nekoná a již přihlášeným účastníkům bude nabídnut jiný termín nebo vrácení zaplacené částky v plné výši. Informaci o zrušení kurzu poskytne pořadatel přihlášeným účastníkům s dostatečným předstihem, nejpozději však do 4 pracovních dnů před ohlášeným datem konání kurzu.
 • Platba za školení musí být obdržena nejpozději den před prvním dnem kurzu, pokud není dohodnuto jinak.

 

Podmínky pro účast na školení

 • Účast na školení je podmíněna potvrzením objednávky ze strany pořadatele školení a zaplacením zálohové faktury účastníkem školení a to nejpozději do jednoho dne před začátkem školení (pokud není dohodnuto jinak).

 

Podmínky pro zrušení účasti na školení

 • Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (e-mailem) a to na adresu obchod {zavináč} digitalmedia {tečka} cz.
 • Storno oznámené dříve než 11 pracovních dnů před zahájením kurzu je bezplatné a poplatek bude na požádání vrácen.
 • Při zrušení objednávky od 6 do 10 pracovních dnů před zahájením kurzu, bude účtován storno poplatek ve výši 25% ceny kurzu.
 • Při zrušení objednávky od 3 do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu se účastnický poplatek nevrací. Pro účast na některém z pozdějších kurzů stejného typu bude poskytnuta sleva ve výši 60%.
 • Při stornu oznámeném později než 3 pracovní dny před zahájením kurzu nebo při neúčasti na kurzu účastnický poplatek propadá bez nároku na náhradu.
 • Výše uvedené storno poplatky se netýkají situace, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele.

Máte dotaz ke školení?

Neváhejte se zeptat a kontaktujte nás.

Kontaktujte nás