Učebna Digital Media

VRAY pro SketchUp: základy práce - PRAHA

Chcete začít ve SketchUpu tvořit profesionálně zpracované vizualizace? K celosvětově nejpopulárnějším řešením pro tvorbu fotorealistických vizualizací a animací patří bezpochyby V-Ray - a my Vás naučíme, jak ho používat v rámci SketchUpu.

Cíl školení: Cílem našeho základního školení na V-Ray pro SketchUp je přizpůsoben běžným uživatelům programu SketchUp, kteří chtějí podstatně zlepšit kvalitu svých vizualizací. Absolventi školení by se měli orientovat v základních funkcích rendereru V-Ray for SketchUp, umět vytvořit a aplikovat různé druhy materiálů, nastavit vhodné denní i noční svícení pro svoji scénu použitím světelných pluginů V-Ray, nastavit osvětlení za pomocí globální iluminace, umět používat přednastavené možnosti renderingu i nastavit si své vlastní.

Termíny:

Školicí centrum Digital Media, Praha Žižkov

Pokud vám daný termín nevyhovuje nebo není žádný vypsán, vyplňte prosím formulář pro předběžné zájemce. Jakmile budou otevřeny nové kurzy, budeme vás o této skutečnosti ihned informovat.

Čas: od 9:30 - 17:00, 8 vyučovacích hodin včetně přestávek
Cena: 3.500 Kč bez DPH (4.235 Kč s DPH) platbu je nutné provést předem na zálohovou fakturu!

Vstupní znalosti:

Ovládání operačního systému a základní znalosti v oboru 2D grafiky

Výukové mat.:

Tištěný pracovní sešit s informacemi k probíraným tématům pro každého účastníka.

Počet účastníků:

Minimálně 2, max. 5 osob v učebně (lektor se tedy může věnovat účastníkům individuálně)

Technika:

3x iMac (Windows 7 & MacOS X), 2x PC (Windows 7), nejnovější VRAY pro SketchUp, nejnovější SketchUp, připojení k internetu

Místo:

Praha Žižkov - nová učebna školicího centra Digital Media
Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 Žižkov
(zobrazit na www.MAPY.cz | www.Google.cz )

doprava MHD: metrem na stanici Hlavní nádraží (C),
dále tramvají č.9, 55, 58 na zastávku Biskupova (od metra Hl.nádraží je to 7 zastávek / 10 minut).
Poté 8 minut pěšky na západ ulicí Jeseniovou.
U vstupních dveří použít zvonek Digital Media.

doprava autem: v ulici je k dispozici několik míst oranžové zóny se stání na parkovací hodiny

Obchodní podmínky:

V případě zájmu o objednání tohoto školení si důkladně přečtěte obchodní podmínky, týkající se námi pořádaných školení.

Lektor

Školení vede Mgr. Martin Moravec, uživatel a školitel programu V-Ray pro SketchUp.

Obsah školení

Obsah našeho základního školení na V-Ray pro SketchUp je přizpůsoben běžným uživatelům programu SketchUp, kteří chtějí podstatně zlepšit kvalitu svých vizualizací. Absolventi školení by se měli orientovat v základních funkcích rendereru V-Ray for SketchUp, umět vytvořit a aplikovat různé druhy materiálů, nastavit vhodné denní i noční svícení pro svoji scénu použitím světelných pluginů V-Ray, nastavit osvětlení za pomocí globální iluminace, umět používat přednastavené možnosti renderingu i nastavit si své vlastní.

Pracovní prostředí V-Ray

 • V-Ray jako hlavní renderer
 • nástrojová lišta V-Ray
 • okno nastavení rendereru
 • lišta světelných pluginů

Nasvícení scény

 • vkládání světel do scény
 • světelné pluginy
 • nastavení jednotlivých světel
 • použití HDRI obrázku k nasvícení scény
 • denní scéna
 • noční scéna

Rendering

 • lišta přednastavených možností rendereru
 • výběr renderovací metody
 • rendering interiéru
 • rendering exteriéru
 • rendering pro účely postprocesingu
 • práce s renderovacím oknem

Textury a materiály

 • editor materiálů
 • vytvoření nového materiálu
 • typy materiálů
 • materiálové kanály
 • aplikace materiálu na objekt

V-Ray proxy

 • co to je V-Ray proxy
 • vytváření V-Ray proxy
 • importování proxy