V-Ray pro 3ds max logo

V-Ray pro 3ds max

 profesionální vizualizace pro 3ds max

V-Ray nabízí uživatelům 3D modelovacího a animačního programu 3ds max přesně ty funkce a nástroje, které očekávají od špičkového renderovacího systému. Je prověřen více než 15.000 uživateli na celém světě a byl nasazen na těch nejnáročnějších projektech. Maximální podpora paralelního zpracování výpočtů znamená efektivní využití všech dostupných procesorů v počítači a přináší citelné zrychlení renderingu ve všech jeho fázích.

Nová Aktualizace V-Ray 3.5

New features in V-Ray 3.5 for 3ds max

 • V-Ray IPR - Fully interactive production rendering.
 • Resumable Rendering - Stop your render at any point and pick up where you left off.
 • Adaptive Lights - New algorithm to dramatically speed up rendering of scenes with many lights.
 • ALSurface material - Anders Langlands' popular alSurface material with built-in SSS is now available in V-Ray.
 • Render Element Precision - Set individual bit-depths per render element. (For example, 16-bit Diffuse and 32-bit ZDepth).
 • VRayRawDiffuseFilter, VRayRawReflectionFilter and VRayRawRefractionFilter render and bake elements .
 • Fallback to limited functionality Demo mode if no license is present.

> For more - WATCH recorded online WEBINAR, and discover what’s new in V-Ray 3.5 for 3ds Max >

New features in V-Ray RT

 • Add support for adaptive lights.
 • Support for direct output to Oculus Rift and HTC Vive.
 • Object picking in VFB.
 • Enable Set focus distance in the VFB for the selected camera.

New features in V-Ray GPU

 • Distortion support for physical camera.
 • All supported procedural textures to work for bump maps, when used through VRayColor2Bump texture.
 • Implement support for Forest Color texture.
 • Support for Mapped, Linear and 4 corners Gradient types in Gradient Ramp texture.
 • Support for adaptive lights in CUDA (both in Production and in ActiveShade).
 • Support for the planar VRayClipper.
 • V-Ray GPU resolution - Adjust ActiveShade resolution on-the-fly while rendering.
 • Live Virtual Reality Rendering - Render interactively to Oculus Rift and HTC Vive with V-Ray GPU.
 • Aerial Perspective support.
 • Support for matte materials shadow catcher.
 • Support for the VRayStochasticFlakesMtl material.
 • Initial implementation for on-demand mip-map texture in production rendering mode
 • Less CPU memory usage when rendering scenes with many textures
 • Implement support for Render mask
 • Support for velocity render element
 • Better handling of geometry and materials updates during ActiveShade
 • Add Low GPU thread priority option
 • Support for additive mode of the VRayBlendMtl
 • Support for transparency for the layers of the VRayBlendMtl
 • Add support for VRayAtmosphere render element
 • Fixed differences in lighting between V-Ray RT CPU and GPU
 • Fixed differences in texture blending between V-Ray RT CPU and GPU
 • Support for Irradiance Map from file
 • Support for RenderID, ObjectID and MtlID render elements
 • Implement ground projection of VRayHDRI

>> Podrobná tabulka popisojící rozdíly jednotlivých verzí V-Ray pro 3ds max: 3.5 - 3.0 - 2.0 (PDF)

Kompletní popis novinek verze V-Ray 3.5 pro 3ds max je k dispozici na www.v-ray.com.

Aktualizace V-Ray 3.4 - přehled novinek a vylepšení

New features in V-Ray 3.4 for 3ds max

 • VRayDenoiser - Implement a new render element that contains a denoised version of the image
 • Add support for 3ds Max 2017 including support for Physical Material, support for MultiTile in V-Ray RT, support for ColorMap in V-Ray RT, initial HiDPI scaling support within VFB
 • Enable GI by default
 • Add another deep output fragment merge mode, "None", where fragments are not merged at all
 • Add "layers" type to override material exclude list
 • Add refraction filter bake element
 • Lower tessellation rate for out-of-view hair and displaced/subdivided geometry to save RAM in heavy scenes
 • Move the VRayHDRI's Tiled textures options from the material editor's interface to the V-Ray's Settings tab
 • Print a warning if "Show GI only" is enabled

V-Ray RT GPU

 • Add support for Orthographic camera
 • Add support for bump with procedural Noise texmap
 • Print the memory usage in the VFB statistics

Modified Features and Improvements

 • Faster rendering with the light cache
 • Blend the "Fixed" and "Adaptive" sampler UI into a "Bucket" image sampler
 • Enable support for processor groups and more than 64 CPU cores by default
 • Rename "Color threshold" to "Noise threshold" in the Adaptive image sampler
 • Add texmap shortcut buttons next to colors for plugins with automatically generated UI
 • Add UI mode views switching for the Image Sampler rollout
 • Make the DR settings window with persistent size
 • Remove the "Adaptive subdivision" sampler from the UI
 • Slow rendering of objects visible behind multiple panes of glass
 • The log messages window text and background match the 3ds Max color scheme

Kompletní popis novinek verze V-Ray 3.4 pro 3ds max je k dispozici na www.v-ray.com.

Aktualizace V-Ray 3.3

Nabízí zvýšení rychlosti renderingu u většiny scén o 20-50%.

V-Ray 3.3 pro 3ds Max dále představuje nový adaptivní sampler založený na verzích - nový algoritmus který umožňuje rychlejší nastavení renderu i samotný výpočet. Odstraňuje nutnost nastavení subdivisions pro světla a materiály. Tato novinka výrazně uživateli usnadňuje přípravu a relizaci vysoce kvalitního a plně kontrolovatelného renderu.

 • NOVINKA - Ray Traced Rounded Corners – pro perfektně hladká zaoblení při renderu
 • NOVINKA - Sky Model and Aerial Perspective – pro realistická a opticky přirozená prostředí
 • NOVINKA - Triplanar Mapping – pro základní textury bez UV
 • VYLEPŠENÍ - V-Ray Clipper with Render-time Booleans
 • Stochastic Flakes – pro tvorbu přirozeněji vypadajících materiálů jako sníh, písek nebo autolak
 • Dále bylo aktualizováné mnoho dalších funkcí a nástrojů, jako např. vylepšená globální iluminace, GPU rendering využívající V-Ray RT.

Více informací o verzi 3.3 je k dispozici v ukázkovém videu YouTube video nebo na stránkách výrobce V-Ray.com.

Aktualizace V-Ray 3.2

Verze 3.20.03

 • NEW - Faster rendering of dynamic meshes, instances and VRayProxy objects.
 • NEW - Deleting an image from the VFB history now sends it to the Recycle Bin.
 • IMPROVED - Optimized calculations when "inside separate" and "outside separate" options are both disabled in VRayDistanceTex.
 • IMPROVED - Enabled deletion of all but the last point of diagram and gradient controls in VRayVolumeGrid.
 • IMPROVED - markers in VRayVolumeGrid gradient controls can be moved across their neighbors.

Verze 3.20.02

 • dva nové typy VR kamer
 • vylepšení pro použití GPU ve V-Ray RT - V-Ray RT GPU nyní podporuje také:
  • Displacement
  • Anisotropic highlights
  • Composite map
  • Output curves
  • Texture baking
  • UDIM support (MARI)
 • vylepšení ve Volume rendering, Globální iluminaci, Geometrii
 • podpora nové verze 3ds Max 2016
Kompletní popis novinak ve verzi V-Ray 3.2 pro 3ds max je k dispozici na www.v-ray.com.

 

V-Ray 3.0 - přehled novinek a vylepšení

pohar

Přehled novinek verze 3.0 v češtině

V-Ray for 3ds Max je klíčovým produktem společnosti Chaos Group, určeným pro tvorbu vysoce realistických 3D vizualizací a animací v prostředí programu Autodesk 3ds max.

V-Ray 3.0 pro 3ds max nabízí komplexní řešení pro svícení a renderování 3D scén při současném zachování jednoduchosti ovládání a rychlosti výpočtu. Nejnovější verze obsahuje řadu zásadních vylepšení, nových funkcí a podporu některých open source technologií.

 

Progresivní rendering

Nový progresivní renderer je postaven na stejné technologii path tracingu jako V-Ray RT a představuje tak alternativu v podobě jednoduchého a intuitivního řešení pro vizualizace jakékoliv scény. Progresivní renderer je kompatibilní se všemi produkčními vlastnostmi V-Ray jakou jsou například Irradiance cache, Light Cache, SSS, Render Elements, apod.

Rychlejší raytracing

V-Ray 3.0 přichází s výrazně inovovaným raytracingovým jádrem pro zrychlení výpočtů v oblasti Brute Force GI, progresivního path tracingu, odrazů, refrakce a dalších efektů. V závislosti na složitosti scény lze dosáhnout až 5 násobného zrychlení výpočtů.

Rychlá nastavení

Rychlá nastavení výrazně zjednodušují 3D grafikům přípravu renderingu, kteří nemusejí trávit čas hledáním důležitých parametrů. Nově mají v přehledném uživatelském rozhraní mají zobrazeny všechny podstatné prvky, ovlivňující kvalitu renderingu.

Pokročilý V-Ray Frame Buffer

Konzistentní barevný výstup je důležitým prvkem každodenní práce 3D grafika. V-Ray 3.0 proto rozšířil podporu barevných profilů LUTs (.cube), ICC Profiles (.icc) a OpenColorIO (.ocio). A ve výchozím nastavení je V-Ray 3.0 nastaven pro lineární workflow, což usnadňuje dosažení spolehlivých a přesných barev na výstupu..

Renderovací Masky

Umožňují přesné určení toho, co se má renderovat.  Renderovací masky mohou být definovány pomocí výběrů objektů, seznamu objektů pro vyloučení / zahrnutí do scény nebo texturových map. 

Rychlejší Hair  vylepšeno

V-Ray 3.0 přináší až 15 násobné zrychlení v oblasti výpočtů vlasů/chlupů a automatické vyhlazování křivek v závislosti na pohledu. . 

Podpovrchový rozptyl světla (SSS)

Vylepšený Subsurface Scattering nyní obsahuje object-based a ray traced illuminaci.

Max Ray Intensity

Funkce Max Ray Intensity ořezává sekundární paprsky pro odstranění šumu, generovaného velmi intenzivními zdroji světla. Díky tomuto postupu je možné odstranit artefakty a současně zachovat dynamický rozsah. 

VRmats 

VRmats (dříve Vismats) jsou univerzální V-Ray shadery, použitelné ve  V-Ray implementacích na různých aplikačních platformách. Nyní je například možné vytvořit VRmat materiál v prostředí 3ds Max a poté ho přesunout přímo do V-Ray for Maya.

Zjednodušené uživatelské rozhraní  - V-Ray 3.0 přichází se zjednodušeným uživatelským rozhraním, rozděleným do tří módů: základního (Basic), pokročilého (Advanced) a expertního (Expert). Mezi těmito módy se lze samozřejmě v průběhu práce kdykoliv přepínat. Výchozí základní mód byl navržen tak, aby vyhověl většině běžných uživatelů.

Nový shader kůže – specializovaný 3D shader kůže s podporou vrstvených odlesků umožní 3D grafikům vytvářet opravdu realistické povrchy těl virtuálních postav.

Pravděpodobnostní světla – zvyšují rychlost renderingu u scén s vysokým počtem světel. Nová metoda vzorkování - Probabilistic Light Sampling – snižuje počet světel, vyhodnocovaných během výpočtů.

 

Dokonalá integrace s Autodesk 3ds max

V-Ray pro 3ds max je dokonale integrován do prostředí programu 3ds max společnosti Autodesk. Všechna nastavení scény, definice materiálů i světel, jakož i výpočty vizualizací a animací provádíte přímo v uživatelském rozhraní 3ds max. V-Ray pro svůj běh vyžaduje instalaci programu 3ds max ve verzích 2011 a výš, podporovány jsou jak 32bit, tak 64bit verze.

Gallery by Pure

Fotorealistické výstupy

Dokonale realistické vizualizace lze ve V-Ray dosáhnout zejména díky precizní simulaci různých optických efektů jako jsou odlesky, refrakce či hloubka ostrosti. Daň v podobě příliš náročných a tedy pomalých výpočtů je možné eliminovat prostřednictvím volby různých metod simulace globálního osvětlení scény nebo pomocí individuálních nastavení vázaných na jednotlivé objekty.

Fascinující výkon

S V-Ray nemusíte na použitelné výsledky čekat desítky hodin. Rychlost je klíčem k dosažení maximální produktivity. A právě rychlost je to, v čem V-Ray exceluje a překonává ostatní produkty. To Vám dává konkurenční výhodu a neuvěřitelnou flexibilitu, zejména pokud jde o rychlé změny v projektech nebo tvorbu altenativních verzí výstupu.

Car by Mackevision
Beer by TaylorJames

Distribuovaný rendering

Jen málokteré renderovací systémy nabízejí plnohodnotný distribuovaný rendering, kdy je výpočet jednoho snímku rozložen na více počítačů v síti. V-Ray ano. To Vám dává do rukou neuvěřitelný výpočetní výkon a možnost smysluplně využít jinak nepříliš vytížená PC. Při koupi V-Ray získáváte automaticky licenci na ditribuovaný rendering pro dalších 10 počítačů v síti (bez omezení počtu procesorů), pro zájemce o větší počet jsou k dispozici rozšířené licence.

ROBUSTNÍ ARCHITEKTURA

 • multiplatformní, objektově orientované API
 • plná podpora vícevláknového zpracování výpočtů
 • unifikovaný systém vzorkování
 • distribuovaný rendering na více počítačích v síti
 • efektivní výpočet stínování s optimalizací pro raytracing

house by swiss interactive

grass bench by brett simms imaging

VZORKOVÁNÍ

 • tři různé varianty vzorkování obrázků
 • plnohodnotné vyhlazování v rámci scény
 • progresivní path tracing
 • podpora dalších renderovacích prvků (odrazivost, rozptyl, globální osvětlení apod
 • pokročilé možností tónové korekce obrazu
 • možnost rozšíření pomocí vlastních metod vzorkování prostřednictvím V-Ray SDK

OSVĚTLENÍ

 • fyzikálně korektní výpočet vizualizací na bází globálního osvětlení (GI)
 • různé metody výpočtu GI: path tracing, irradiance cache, photon maps, light cache
 • znovupoužitelné řešení GI pro zrychlené výpočty animací typu průchody scénou nebo animací s dynamickými objekty
 • fyzikálně korektní plošná světla
 • nasvětlení prostředí scény pomocí HDRI map
 • procedurální modely slunce a oblohy
 • možnost rozšíření o vlastní světla prostřednictvím V-Ray SDK
 • podpora pro fotometrická (IES) světla
house at night by evermotion
robot hand by elberfeld.de

GEOMETRIE

 • velmi efektivní správa geometrie
 • skutečná podpora instancí při renderingu
 • on-demand dynamická tvorba geometrie
 • on-demand načítání geometrie ze souborů na disku
 • displacement mapping
 • Catmull-Clark a Loop subdivision surfaces
 • rozšiřitelnost o vlastní objekty prostřednictvím V-Ray SDK

SHADERY

 • fyzikálně věrohodné materiály
 • rozostřené odrazy a refrakce
 • přesné odlesky
 • podpovrchový rozptyl světla (Sub-surface scattering)
 • možnost vrstvení materiálů
 • rozšiřitelnost o vlastní shadery prostřednictvím V-Ray SDK
gods and heroes
redover studios

EFEKTY KAMERY

 • fyzikální kamera
 • efekt hloubky ostrosti
 • přesné pohybové rozostření (motion blur)
 • rozšiřitelnost o vlastní kamery prostřednictvím V-Ray SDK